Category : Hull Thomas
Torus (Thomas Hull)
25th Oct 2004 0

Autor: Thomas Hull Złożył: Grzegorz Bubniak Foto: Grzegorz Bubniak Instrukcja: Tutaj Opis: Torus został złożony z 240 modułów Zig-Zag w ciągu 3 dni.

Read More

FIT w dwunastościanie (Ow, Hull)

Autor FIT: Francis Ow Autor dwunastościanu: Thomas Hull Złożył: Grzegorz Bubniak Foto: Grzegorz Bubniak Diagram: Moduł Zig-Zag Moduł 60 st. Opis: Pięć przecinających się czworościanów czyli tzw. FIT (Five Intersecting Tetrahedra) złożony jest z modułów 60 stopni Francisa Owa oraz wetknięty w dwunastościan złożony z modułów Zig-Zag Thomasa Hulla. Model jest miniaturowy wysoki na 5 cm.

Read More