Category : Modułowe-interpretacje
FIT w dwunastościanie (Ow, Hull)

Autor FIT: Francis Ow Autor dwunastościanu: Thomas Hull Złożył: Grzegorz Bubniak Foto: Grzegorz Bubniak Diagram: Moduł Zig-Zag Moduł 60 st. Opis: Pięć przecinających się czworościanów czyli tzw. FIT (Five Intersecting Tetrahedra) złożony jest z modułów 60 stopni Francisa Owa oraz wetknięty w dwunastościan złożony z modułów Zig-Zag Thomasa Hulla. Model jest miniaturowy wysoki na 5 cm.

Read More

Pięć Przecinających Się Czworościanów Foremnych (Francis Ow)
15th May 2004 0

Autor: Francis Ow Złożył: Grzegorz Bubniak Foto: Grzegorz Bubniak Diagram: Tutaj CP: Opis: Pięć przecinających się czworościanów foremnych czyli potocznie tzw. FIT (Five Intersecting Tetrahedra) jest najbardziej znanym modelem z rodziny przeplatających się brył. Wymaga nieco wyobraźni przestrzennej. Zachęcam do spróbowania.

Read More