FIT w dwunastościanie (Ow, Hull)

Francis Ow's FIT inside Thomas Hull's Dodecahedron folded by Grzegorz Bubniak
Autor FIT: Francis Ow
Autor dwunastościanu: Thomas Hull
Złożył: Grzegorz Bubniak
Foto: Grzegorz Bubniak
Diagram:
Moduł Zig-Zag
Moduł 60 st.

Opis:
Pięć przecinających się czworościanów czyli tzw. FIT (Five Intersecting Tetrahedra) złożony jest z modułów 60 stopni Francisa Owa oraz wetknięty w dwunastościan złożony z modułów Zig-Zag Thomasa Hulla. Model jest miniaturowy wysoki na 5 cm.

Ten post jest również dostępny w wersji: angielski

Leave a Reply