SIPP (Kwan Daniel)

Six Interlocking Pentagonal Prisms designed by Daniel Kwan and folded by Grzegorz Bubniak
Six Interlocking Pentagonal Prisms designed by Daniel Kwan and folded by Grzegorz Bubniak
Autor: Daniel Kwan
Złożył: Grzegorz Bubniak
Foto: Grzegorz Bubniak
Diagram:
Siatka zgięć:

Opis:
W modelu tym można dostrzec sześć przecinających się graniastosłupów prawidłowych pięciokątnych (Six Interlocking Pentagonal Prisms – SIPP). Kiedy zobaczyłem ten model w internecie chęć złożenia była tak duża, że rozgryzłem jak zrobić moduły i je połączyć. Model złożony jest z dwóch rodzajów modułów – 30 długich i 60 krótkich.

Ten post jest również dostępny w wersji: angielski

Leave a Reply