Jajo (Rona Gurkewitz)

Egg designed by Rona Gurkewitz and folded by Grzegorz Bubniak
Autor: Rona Gurkewitz
Złożył: Grzegorz Bubniak
Foto: Grzegorz Bubniak
Diagram: 3-D Geometric Origami – Modular Polyhedra
CP:

Opis:
Jajko złożyłem z 30 modułów, każdy z trójkąta równobocznego.

Ten post jest również dostępny w wersji: angielski

Leave a Reply