Szczurki (Eric Joisel)

Rats designed by Eric Joisel and folded by Grzegorz Bubniak
Rat designed by Eric Joisel and folded by Grzegorz Bubniak
Autor: Eric Joisel
Złożył: Grzegorz Bubniak
Zdjęcie: Grzegorz Bubniak
Diagram: Tutaj
Siatka:
Komentarz:
Mama szczur jest złożona z kwadratu 6x6cm, tata z kwadratu 6,5×6,5cm, zaś na dziecko przyciąłem kwadracik o wymiarach 3,5×3,5cm.

Ten post jest również dostępny w wersji: angielski

Leave a Reply