Stokrotka

Daisy designed and folded by Grzegorz Bubniak
Autor: Grzegorz Bubniak
Złożył: Grzegorz Bubniak
Foto: Grzegorz Bubniak
Data powstania projektu: 12 maj 2007.
Diagram: Biuletyn PTO Nr 6/2008
Siatka: Not available

Komentarz:
Model złożony z dwóch kwadratów.

Ten post jest również dostępny w wersji: angielski

Leave a Reply